Účetní, daňový a finanční komplet

hvězdaDaňová evidencehvězda

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví), tedy záznam majetku a závazků, příjmů a výdajů, je důležité pro stanovení základu daně a poté i pro výpočet daně z příjmů fyzických osob.

hvězdaÚčetnictvíhvězda

Podvojné účetnictví (dnes účetnictví) zaznamenává podnikatelskou činnost. Nevychází však z příjmů a výdajů, ale z daňově uznatelných výnosů a nákladů.

hvězdaMzdyhvězda

Kompletní zpracování mezd a platů (mzdy, personalistika, pracovní právo, smlouvy na mzdy, statistiky, komunikace s úřady apod.)

hvězdaPoradenstvíhvězda

Poskytujeme též poradenskou a konzultační činnost v oblastech účetních a daňových předpisů, finančního poradenství a finančního řízení.

O Nás

Představuje se Vám skupina subjektů, ve které je šest společností s ručením omezeným a jedna podnikající fyzická osoba, která začala podnikat již v roce 1992 pod obchodním jménem Jiří HAK, Kancelář Ekonomických Služeb. Za dobu více než 30 let se stabilizoval kolektiv zkušených účetních, který osciloval mezi 9 až 12 pracovníky. V začátku roku 2008 vzniká firma KES-HAK s.r.o., jež je zaměřena na neziskový sektor podnikajících subjektů. Nutný přechod na jinou formu podnikání, než jakou je OSVČ řešil poté v roce 2010 nákup firmy DUHA CONTROL s.r.o.. V závěru r. 2014 vznikla další ze skupiny firem tj. společnost DUHA SPORT s.r.o., jejímž cílem bylo zaměřit se na oblast neziskových firem ze sektoru sportu. V následujících letech došlo k rozšíření portfolia firem o další subjekty např. DUHA ŠKOLY s.r.o. (zaměřující se na subjekty škol), H+H ATA partnership s.r.o. a v neposlední řadě H+L+H mzdy a daně s.r.o.. Po celou dobu své působnosti nabízejí jednotlivé subjekty své služby v oblasti Litoměřic, Lovosic a Třebenic. Nutno poznamenat, že klientela se rodila i v řadě dalších oblastí tedy nejen Zahrady Čech a Českého středohoří, ale i Ústecka, Liberecka či Prahy a neuzavírá se ani lokalitám dalším.

Ekonomické služby, poskytují velké pole působnosti pro podnikatelskou činnost. V podvědomí klientů kanceláře se jistě v první řadě objeví problematika daní (a zejména jejich optimalizace), ale těžiště práce od prvních kroků spatřujeme ve vedení účetnictví, jako základního nástroje pořádku, přehledu a rozhodovací základny každého podnikatelského subjektu. To platí nejen o podvojném účetnictví, ale i o jeho "nižších" formách tj. účetnictví jednoduchém (daňová evidence). Samostatnou stránkou činnosti kanceláře je kompletní evidence mezd včetně souvisejících agend pojištění, důchodového zabezpečení a navazujícího pracovního práva. Z tohoto krátkého výčtu lze vyčíst i nosnou podnikatelskou filosofii kanceláře: zajistit komplexní ekonomické zázemí, čímž je myšleno nejen účetnictví a evidenci mezd, ale provázanost na ostatní ekonomické agendy ať už kalkulace, ceny, financování ale i vytvořit jakýsi předstupeň pro právní zázemí či jistotu a to zejména v oblasti obchodního práva nebo práva pracovního. To posouvá klientelu do roviny obsahově trochu jiných služeb, než do jakých ho "pouhá, nudná a někdy nesrozumitelná" účetní evidence často dostává. Jak už bylo uvedeno základem pro takto chápanou komplexní službu nemůže být nic jiného než odpovídající kvalita účetnictví či daňové evidence, neboť jen tak lze čelit možným argumentům finančního úřadu či jiných institucí, jež pracují s výstupy kanceláře.

Daňová evidence

Daňová evidence

Jednoduché účetnictví

Účetnictví

Účetnictví

Podvojné účetnictví

Mzdy

Mzdy

Personální a mzdové agendy

Finance

Poradenství

Finanční a Daňové poradenství

Spolupracujte s Námi !

Kontaktní údaje

Sídlo firmy

Adresa sídel:

Rooseveltova 1265/12, 412 01 Litoměřice

Mobil Jednatel Společnosti:

+420 728 529 484

Telefon kancelář Litoměřice:

+420 728 529 484 (účetnictví) nebo +420 607 527 023 (mzdy)

E-mail:

kes.litomerice@tiscali.cz

kes.hak@tiscali.cz

Sociální sítě